ประกวดผลงาน ออกแบบด้วย SketchUp

ประกวดผลงาน ออกแบบด้วย SketchUp

ประกวดผลงาน ออกแบบด้วย SketchUp

ขอเชิญชวน ประกวดผลงาน ออกแบบด้วย SketchUp ชิงของรางวัล มูลค่ารวม 44,104 บาท อาทิเช่น 3Dmouse, 3D Printer

แบ่งผู้เข้าประกวด 2 ระดับ

1.ระดับเยาวชน เฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา (แสดงหลักฐาน บัตรนักเรียน/นักศึกษา ตอนสมัคร)
ผู้ชนะได้รับรางวัล 3D Printer รุ่น DA VINCI JUNIOR Basic มูลค่า 13,588 บาท

2. ระดับบุคคลทั่วไป
ผู้ชนะได้รับรางวัล มูลค่า รวม 30,516
3D Mouse รุ่น SpaceMouse Enterprise Kit มูลค่า 16,928 บาท และ
3D Printer รุ่น DA VINCI JUNIOR Basic มูลค่า 13,588 บาท


กติกาเข้าร่วมประกวด

 1. ผลงานออกแบบด้วย SketchUp เท่านั้น
 2. Upload ข้อมูลไว้ที่ Google Drive ดังนี้
  • รูป Top, Front, Side อย่างน้อย ด้านละ 2 รูป  ระบุ ชื่อ นามสกุล Facebook name  ที่ขอบล่างขวา ของรูป
  • SketchUp file
  • ข้อมูลแนะนำตนเอง เป็น PDF file
 3. Share Link Folder ผลงาน และ เปิดสิทธิให้ คณะกรรมการ Download File ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 25624) อัลบั้มรูปผลงาน บน Website 8Baht.com ของผู้เข้าประกวดท่านใด มีจำนวนคน Like สูงสุด เป็นผู้ชนะ
 4. การนับจำนวน Like หมายถึง 1 Like ต่อ 1 IP Address
 5. ปิดระบบกด Like วันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 12:00
 6. กรณีมีจำนวน Like เท่ากัน ให้ คณะกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจตัดสิน ผู้ได้รับรางวัล 1 ราย
 7. รูป และ SketchUp file ที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด แต่ยินยอมให้บุคคลทั่วไป นำไปใช้ประโยชน์ ที่ไม่แสวงหากำไรได้

ส่ง Link ผลงานได้ที่ http://bit.ly/2ZyrUqF

ปิดรับผลงานวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ค่ะ

ประกวดแข่งขัน

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop