มุมมองเพิ่มเติม

Adobe XD CC for teams

SKU: PRO3180

฿10,005
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

Adobe XD CC for teams ในรูบแบบสมาชิกรายปี


โปรแกรมสำหรับออกแบบจัดการprototype และ share user experiences.


+โปรแกรม Adobe XD CC for teams บน Desktop รองรับ Windows / MAC


+สิทธิ์ในการใช้บริการพื้นที่เก็บไฟล์บนระบบ Clould


+สิทธิ์ในการใช้ Application ของ Adobe บนโทรศัพท์และ Tablet


+สิทธิ์ในการใช้ Font ฟรีจาก Typekit


+สินค้าเป็นรูปแบบสมาชิกรายปี