มุมมองเพิ่มเติม

Adobe Animate CC

SKU: PRO1853

฿15,024
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

Adobe Animate CC ในรูบแบบสมาชิกรายปี


Adobe Animate CC  เป็นโปรแกรมจัดการภาพเคลื่อนไหวพร้อมตอบโจทย์ทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งปรับปรุงจากโปรแกรมเดิม คือ Flash Professional  โดยถูกสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาภาพเคลื่อนไหว หรือ อนิเมชั่นทุกรูปแบบ


+โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC บน Desktop รองรับ Windows / MAC


+สิทธิ์ในการใช้บริการพื้นที่เก็บไฟล์บนระบบ Clould


+สิทธิ์ในการใช้ Application ของ Adobe บนโทรศัพท์และ Tablet


+สิทธิ์ในการใช้ Font ฟรีจาก Typekit


+สินค้าเป็นรูปแบบสมาชิกรายปี