มุมมองเพิ่มเติม

Adobe InDesign

SKU: PRO1855

฿15,024
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

Adobe InDesign ในรูบแบบสมาชิกรายปี


โปรแกรมเพื่อการออกแบบเอกสาร และบริหารงานด้านสื่อพิมพ์อย่างมืออาชีพ


+โปรแกรม Adobe InDesign บน Desktop รองรับ Windows / MAC


+สิทธิ์ในการใช้บริการพื้นที่เก็บไฟล์บนระบบ Clould


+สิทธิ์ในการใช้ Application ของ Adobe บนโทรศัพท์และ Tablet


+สิทธิ์ในการใช้ Font ฟรีจาก Typekit


+สินค้าเป็นรูปแบบสมาชิกรายปี