มุมมองเพิ่มเติม

AutoCAD 2019 - including specialized toolsets AD Commercial New Multi-user ELD Annual Subscription Annual Subscription

SKU: PRO3279

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

รายละเอียดโดยย่อ

ซอฟต์แวร์เขียนแบบงาน AutoCAD ที่สามารถเขียนได้ทั้ง 2D และ 3D โดยในเวอร์ชั่น 2019 ได้มีการรวมชุดเครื่องมือเฉพาะทางไว้ในแพคเกจ License ที่สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ เป็นการยืดหยุ่นถึงการเข้าถึงเข้าใช้งานเครื่องมือที่ใช้ในการเขียน โดยมีโปรแกรมให้เลือกใช้ดังนี้ AutoCAD 2019, AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD MAP 3D, AutoCAD Mechanical, AutoCAD MEP, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Raster Design, AutoCAD Mobile App, AutoCAD Web App