มุมมองเพิ่มเติม

Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite Commercial New Single-user ELD

SKU: PRO2857

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

รายละเอียดโดยย่อ

AutoCAD Inventor LT  คือ ชุดซอฟต์แวร์ที่ประกอบไปด้วย Inventor LT และ AutoCADLT นิยมใช้เขียนและแปลงแบบแปลนและโมเดลทางอุตสาหกรรม รองรับโมเดล 2D และ 3D ของงานเครื่องกล ที่นิยมนำมาสร้างพาร์ทพาราเมตริกโมเดล เพื่อส่งต่อไปยังงาน Assembly