มุมมองเพิ่มเติม

Autodesk AutoCAD LT 2019 Commercial New Single-user ELD

SKU: PRO3277

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

รายละเอียดโดยย่อ

AutoCAD LT 2019 ใช้ในงาน Drafting and Document ส่วนมากนิยมใช้เขียนหรือมาตรวจงาน และแก้ไขงานเพียงเล็กน้อย ใช้กับงานเขียนแบบอาคาร สถาปัตย์ งานก่อสร้าง 2D และมีการปรับแต่งเครื่องมือให้งานต่อการใช้งาน และมีเครื่องมือ DWG Compare ติดมาให้ด้วย