มุมมองเพิ่มเติม

CADEWA

SKU: CECADEW

฿140,000
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบ งานวิศวกรรม ระบบในอาคาร ซึ่งประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบประปา และสุขาภิบาลระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาจากประเทศญี่ปุ่น