มุมมองเพิ่มเติม

CADprofi HVAC & Piping Network

SKU: PRO498

฿38,000
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

     โปรแกรมเสริมสำหรับผู้ใช้งาน AutoCAD, AutoCAD LT, GstarCAD และ CAD เทียบเท่าโปรแกรมเสริมสำหรับผู้ใช้งาน AutoCAD, AutoCAD LT, GstarCAD และ CAD เทียบเท่าตัวอื่นๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดระยะเวลาการเขียนแบบและ ลดข้อผิดพลาด นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือและชุดคำสั่งที่ช่วยการเขียนแบบสามารถทำได้แค่ขั้นตอนเดียวเรียกว่า“One-Click” Technology การแก้ไขวัตถุและสัญลักษณ์ที่เพียงแค่ใช้คำสั่งแก้ไขกับวัตถุก็สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย รวมถึงสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้งานผ่านโปรแกรมจะทำการจัดเรียง Layer ให้โดยอัตโนมัติและการถอดรายการวัสดุ (BOM)  สามารถทำได้เพียงไม่กี่คลิ๊ก พร้อมทั้งส่งออกเป็นไฟล์ Excel ก็สามารถทำได้ทันที  • มีสัญลักษณ์ด้านงานท่อ รูปแบบ P & ID เขียนได้ทั้งเส้น Single line และ Double line

  • สามารถวาดได้หลายรูปแบบ เช่น มุมมอง Isometric พร้อมสัญลักษณ์ที่เป็นมุมมอง Isometric

  • มีเครื่องมือในการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นงาน ท่อน้ำ, ท่อลม รวมถึงไดอะแกรม และ งานติดตั้ง

  • สามารถเชื่อมต่อท่อ ได้อย่างง่ายดาย โดยจะเชื่อมท่อด้วยอุปกรณ์ เช่น สามทาง หรือ ข้อลด

  • สามารถแทรกสัญลักษณ์บนเส้นท่อได้ พร้อม Trim หรือ Extend เส้นให้ โดยอัตโนมัติสามารถรถอดปริมาณได้ง่ายดาย แค่เลือกครอบ พื้นที่ ที่ต้องการ ก็สามารถได้ปริมาณทั้งหมด


อีกทั้ง GstarCAD สามารถทำงานในรูปแบบระบบเครือข่าย (Network License)  
     - สามารถหมุนเวียนเพื่อการใช้งานของโปรแกรม GstarCAD ได้   
     - สามารถตรวจเช็คสถานะการใช้งานได้ว่ามีสมาชิกท่านใดใช้งานอยู่