มุมมองเพิ่มเติม

CADprofi Mechanical Network

SKU: PRO500

฿38,000
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

    โปรแกรมเสริมสำหรับผู้ใช้งาน AutoCAD, AutoCAD LT, GstarCAD และ CAD เทียบเท่าโปรแกรมเสริมสำหรับผู้ใช้งาน AutoCAD, AutoCAD LT, GstarCAD และ CAD เทียบเท่าตัวอื่นๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดระยะเวลาการเขียนแบบ และ ลดข้อผิดพลาด     
     นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือและชุดคำสั่งที่ช่วยการเขียนแบบสามารถทำได้แค่ขั้นตอนเดียวเรียกว่า“One-Click” Technology การแก้ไขวัตถุและสัญลักษณ์ที่เพียงแค่ใช้คำสั่งแก้ไขกับวัตถุก็สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย รวมถึงสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้งานผ่านโปรแกรมจะทำการจัดเรียง Layer ให้โดยอัตโนมัติ และ การถอดรายการวัสดุ (BOM)  สามารถทำได้เพียงไม่กี่คลิ๊ก พร้อมทั้งส่งออกเป็นไฟล์ Excel ก็สามารถทำได้ทันที  • มีสัญลักษณ์ ตามมาตรฐาน เช่น Part, Screws, Washers, Nuts, Rivets, Pins และ อื่นๆ

  • มีเหล็ก และ อลูมิเนียมรูปพรรณ L-shapes, C-shapes, T-shapes, เหล็กกล่อง, เหล็กเส้น เป็นต้น

  • สามารถกำหนดเป็น มุมมองของสัญลักษณ์ ได้ เช่น Top view, Front view หรือ Side view

  • สัญลักษณ์ของงานทางด้าน Hydraulics และ Pneumatics เพื่อการวางระบบที่ง่ายและรวดเร็ว

  • มีสัญลักษณ์ ทางด้านเครื่องกล พิกัดความเผื่อ สัญลักษณ์แนวเชื่อม ให้เลือกใช้งานได้ง่าย


อีกทั้ง GstarCAD สามารถทำงานในรูปแบบระบบเครือข่าย (Network License)
- สามารถหมุนเวียนเพื่อการใช้งานของโปรแกรม GstarCAD ได้
- สามารถตรวจเช็คสถานะการใช้งานได้ว่ามีสมาชิกท่านใดใช้งานอยู่