มุมมองเพิ่มเติม

ExtrAXION Professional Standalone

SKU: CEExtrProS

฿49,900
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

ExtrAXION โปรแกรมช่วยในการประมาณราคาที่ใช้งานง่าย เป็นทางเลือกสำหรับมืออาชีพ ในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ต้องการความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับรายละเอียด เมื่อต้องการเตรียมข้อมูลโดยประมาณ ของค่าใช้จ่ายในโครงการ เหมาะสำหรับผู้รับเหมาทั่วไป, สถาปนิก, งานสำรวจ, งานประมาณราคา  และเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการหาปริมาณงาน และการประมาณราคา