มุมมองเพิ่มเติม

GstarCAD 2018 Ultimate (Full Module) Network

SKU: PRO3131

฿111,900
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

       GstarCAD เป็นซอฟต์แวร์เขียนแบบที่มีประสิทธิภาพใช้งานเทียบเท่าออโตแคด เป็น Licenseแบบถาวร GstarCAD จัดเก็บไฟล์เป็นนามสกุล .DWG แบบเดียวกัน ซึ่งสามารถเปิดไฟล์งานจาก AutoCAD (R14 ถึงรุ่นล่าสุด) โดยไม่จำเป็นต้องทำการแปลง ไฟล์ใดๆทั้งสิ้น ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับข้อมูล • ระบบเมนูมีให้เลือกใช้ทั้งแบบ Classic Menu หรือแบบ RIBBON Menu ล่าสุด

 • ระบบการทำงานและการใช้คำสั่งต่างๆ ใกล้เคียงกันโดยผู้ใช้งานหรือช่างเขียนแบบไม่ต้องเรียนรู้ใหม่

 • รองรับระบบบล็อคเลเยอร์ external reference

 • รองรับการใช้ภาษา LISP

 • ทำงานร่วมกับไฟล์อื่นๆ
       - การนำเข้าและส่งออกไฟล์ DWG, DXF and SCR (script) files
       - การนำเข้าไฟล์ mnu (menu) และ dcl (dialog box) files
       - การส่งออกไฟล์ WMF, EMF (Enhanced Metafile) and SLD  (slides)
       - การอ่านและมองเห็นไฟล์รูปภาพนามสกุล BMP, GIF, JPG, TIF, PCX ภายในไฟล์ DWG

 • มีสัญลักษณ์ต่างๆให้เลือกใช้งานที่เป็นมาตราฐาน ได้แก่ งานเครื่องกล งานไฟฟ้า งานระบบท่อและงานก่อสร้าง ทำให้เรียกใช้งานสะดวก

 • สามารถถอดปริมาณรายการวัสดุต่างๆที่อยู่ในแบบได้สะดวกรวดเร็ว และ ถูกต้อง แม่นยำ มากยิ่งขึ้นแบบใหญ่แค่ไหน ก็ใช้เวลาถอดแบบ แค่ 1 นาที โดยส่งออกไฟล์ BOM list ได้ 3 ชนิด คือ PDF, MS-Excel และ วาดตารางลงบน Drawing

 • มี Template และ Title Box มาตราฐานให้

 • เพิ่ม Object (Block) ตามชนิดสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ของตนเอง พร้อมกำหนดชื่อรุ่น ผู้ผลิต เพื่อแสดงข้อมูลใน BOM list

 • แสดง Item Description ได้ง่าย เพียงไม่กี่ Click ลดปัญหาการจำรายละเอียดสินค้า ขณะพิมพ์ เพื่อทำ Shop Drawing

  อีกทั้ง GstarCAD สามารถทำงานในรูปแบบระบบเครือข่าย (Network License)
       - สามารถหมุนเวียนเพื่อการใช้งานของโปรแกรม GstarCAD ได้
       - สามารถตรวจเช็คสถานะการใช้งานได้ว่ามีสมาชิกท่านใดใช้งานอยู่