มุมมองเพิ่มเติม

GstarCAD Mechanical Network

SKU: PRO3117

฿71,900
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

     GstarCAD Mechanical  เป็นซอฟต์แวร์เขียนแบบที่มีประสิทธิภาพใช้งานเทียบเท่า AutoCAD Mechanical เป็น License แบบถาวร GstarCAD จัดเก็บไฟล์เป็นรูปแบบนามสกุล .DWG, .DXF เป็นรูปแบบเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้โปรแกรมเปิดไฟล์งานจาก AutoCAD Mechanical และ AutoCAD (R14 ถึงรุ่นล่าสุด) โดยไม่จำเป็นต้องทำการแปลงไฟล์ใดๆ ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับข้อมูล ซึ่งโปรแกรม GstarCAD Mechanical เหมาะกับการเขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยเฉพาะมีเครื่องมือช่วยให้การออกแบบได้สะดวกทั้งในการสร้างและแก้ไขแบบได้อย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยชิ้นส่วนตามมาตรฐาน ISO, ANSI, DIN, JIS และสัญลักษณ์ทางด้านเครื่องกล โดยมีคำสั่งเฉพาะทาง อาทิเช่น        คำสั่งพื้นฐาน • ระบบเมนูมีให้เลือกใช้ทั้งแบบ Classic Menu หรือ แบบ Ribbon Menu

 • ระบบการทำงานและการใช้คำสั่งต่าง ๆ ใกล้เคียงกัน โดยผู้ใช้งาน หรือ ผู้ที่เขียนแบบไม่ต้องเรียนรู้ใหม่ สามารถใช้งานต่อได้ทันที

 • ทำงานร่วมกับไฟล์อื่นๆ สามารถการนำ เข้าและส่งออกไฟล์ DWG, DXF

 • รองรับ ระบบ Block, Layer, external reference, Font, Shot key

 • รองรับการใช้ภาษา AutoLISP และ รองรับระบบ Macro

 • รองรับการสร้าง Menu หรือ การนำเข้าไฟล์ mnu, cui และ dcl files

 • สามารถใส่ลวดลายต่างๆ พื้นฐานได้ Hatch Patten

 • สามารถส่งออกไฟล์ WMF, EMF (Enhanced Metafile) and SLD (slides)

 • สามารถนำเข้ารูปภาพ นามสกุล BMP, GIF, JPG, TIF, เข้ามาภายในไฟล์ DWG ได้

  คำสั่งทางด้านเครื่องกล

 • เครื่องมือช่วยในการเขียน Construction line, Center line

 • การหาตำแหน่งของรูเจาะพร้อมบอกขนาด Hole Chart

 • การสร้างภาพขยายรายละเอียด Detail

 • การบอกขนาดแบบอัติโนมัติในคำสั่ง Dimensioning and Symbol

 • การบอกพิกัดความเผื่อในระบบงานสวม

 • สัญลักษณ์ด้าน Hydraulic Pneumatic

 • สัญลักษณ์อุปกรณ์เขียนไดอะแกรมไฟฟ้า Motor, Transformer

 • การสร้าง Spring Design ,Gear Design, Shaft Design

 • ถอดจำนวนอุปกรณ์ หรือ จำนวนของชิ้นส่วนต่างๆด้วยคำสั่ง BOM (Bill off Material)

  ข้อดีของระบบ Network License

  สามารถทำงานในรูปแบบระบบเครือข่าย (Network License) 

 • สามารถหมุนเวียนเพื่อการใช้งานของโปรแกรม GstarCAD

 • สามารถตรวจเช็คสถานะการใช้งานได้ว่ามีสมาชิกท่านใดใช้งานอยู่

 • สามารถเขียนสคลิป กำหนดผู้ใช้งานแต่ละแผนกได้ตามต้องการ

 • รอบรับการทำงานบนระบบ VM (virtual machine)