มุมมองเพิ่มเติม

GstarCAD Premium Electrical Network

SKU: PRO3121

฿71,900
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

      GstarCAD เป็นซอฟต์แวร์เขียนแบบที่มีประสิทธิภาพใช้งานเทียบเท่าออโตแคด เป็น License แบบถาวร GstarCAD จัดเก็บไฟล์เป็นนามสกุล .DWG แบบเดียวกัน ซึ่งสามารถเปิดไฟล์งานจาก AutoCAD (R14 ถึงรุ่นล่าสุด) โดยไม่จำเป็นต้องทำการแปลง ไฟล์ใดๆทั้งสิ้น ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับข้อมูล • ระบบเมนูมีให้เลือกใช้ทั้งแบบ Classic Menu หรือแบบ RIBBON Menuล่าสุด

 • ระบบการทำงานและการใช้คำสั่งต่างๆ ใกล้เคียงกัน โดยผู้ใช้งานหรือช่างเขียนแบบไม่ต้องเรียนรู้ใหม่

 • รองรับระบบบล็อคเลเยอร์ external reference

 • รองรับการใช้ภาษา LISP

 • ทำงานร่วมกับไฟล์อื่นๆ
     - การนำเข้าและส่งออกไฟล์ DWG, DXF and SCR (script) files
     - การนำเข้าไฟล์ mnu (menu) และ dcl (dialog box) files
     - การส่งออกไฟล์ WMF, EMF (Enhanced Metafile) and SLD (slides)
     - การอ่านและมองเห็นไฟล์รูปภาพนามสกุล BMP, GIF, JPG, TIF, PCX ภายในไฟล์ DWG

 • มีสัญลักษณ์ไฟฟ้ามาตรฐาน IEC, NFPA, ISO, PN ในระดับสากล

 • มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้งาน เช่น Motor, Switchgear, Breaker, Relay มีสัญลักษณ์
  อุปกรณ์ PLC ให้ใช้งาน

 • มี Template มาตรฐานที่สร้างไว้ให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบตามความต้องการ

 • สามารถเขียนราง Cable trays และ ladder และยังสามารถลากไปทิศทางที่กำหนดได้

 • มีวงจรไฟฟ้ามาตราฐานให้ เช่น วงจรควบคุม Motor แบบ Star-Delta

 • มีคำสั่งช่วยวางสัญลักษณ์บนเส้น Single Line ทั้ง 3 phase ในครั้งเดียว


อีกทั้ง GstarCAD สามารถทำงานในรูปแบบระบบเครือข่าย (Network License)
      - สามารถหมุนเวียนเพื่อการใช้งานของโปรแกรม GstarCAD ได้ 
      - สามารถตรวจเช็คสถานะการใช้งานได้ว่ามีสมาชิกท่านใดใช้งานอยู่