มุมมองเพิ่มเติม

GstarCAD Premium HVAC Network

SKU: PRO3123

฿71,900
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

     GstarCAD เป็นซอฟต์แวร์เขียนแบบที่มีประสิทธิภาพใช้งานเทียบเท่าออโตแคด เป็น Licenseแบบถาวร GstarCAD จัดเก็บไฟล์เป็นนามสกุล .DWG แบบเดียวกัน ซึ่งสามารถเปิดไฟล์งานจาก AutoCAD (R14 ถึงรุ่นล่าสุด) โดยไม่จำเป็นต้องทำการแปลง ไฟล์ใดๆทั้งสิ้น ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับข้อมูล • ระบบ เมนู มีให้เลือกใช้ ทั้ง แบบ Classic Menu หรือ แบบ RIBBON Menuล่าสุด

 • ระบบการทำงาน และการใช้คำสั่ง ต่าง ๆ ใกล้เคียงกัน โดยผู้ใช้งาน หรือ ช่างเขียนแบบ ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่รองรับ

 • ระบบ บล็อค เลเยอร์ external reference
  รองรับ การใช้ภาษา LISP
  ทำงานร่วมกับไฟล์อื่นๆ
  - การนำ เข้า และ ส่งออกไฟล์ DWG, DXF and SCR (script) files
  - การนำ เข้าไฟล์ mnu (menu) และ dcl (dialog box) files
  - การส่ง ออกไฟล์ WMF, EMF (Enhanced Metafile) and SLD (slides)
  - การอ่าน และ มองเห็นไฟล์รูปภาพนามสกุล BMP, GIF, JPG, TIF, PCX ภายในไฟล์ DWG

 • มีสัญลักษณ์ด้านงานท่อรูปแบบ P & ID เขียนได้ทั้งเส้น Single line และ Double line

 • สามารถวาดได้หลายรูปแบบ เช่น มุมมอง Isometric พร้อมสัญลักษณ์ที่เป็นมุมมอง Isometric

 • มีเครื่องมือในการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นงาน ท่อน้ำ, ท่อลม รวมถึงไดอะแกรม และ งานติดตั้ง

 • สามารถเชื่อมต่อท่อ ได้อย่างง่ายดาย โดยจะเชื่อมท่อด้วยอุปกรณ์ เช่น สามทาง หรือ ข้อลด

 • สามารถแทรกสัญลักษณ์บนเส้นท่อได้ พร้อม Trim หรือ Extend เส้นให้ โดยอัตโนมัติ

 • สามารถรถอดปริมาณได้ง่ายดาย แค่เลือกครอบ พื้นที่ ที่ต้องการ ก็สามารถได้ปริมาณทั้งหมด

  อีกทั้ง GstarCAD สามารถทำงานในรูปแบบระบบเครือข่าย (Network License)  
     - สามารถหมุนเวียนเพื่อการใช้งานของโปรแกรม GstarCAD ได้   
     - สามารถตรวจเช็คสถานะการใช้งานได้ว่ามีสมาชิกท่านใดใช้งานอยู่