มุมมองเพิ่มเติม

GstarCAD Premium HVAC Standalone

SKU: PRO3124

฿61,900
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

     GstarCAD เป็นซอฟต์แวร์เขียนแบบที่มีประสิทธิภาพใช้งานเทียบเท่าออโตแคด เป็น Licenseแบบถาวร GstarCAD จัดเก็บไฟล์เป็นนามสกุล .DWG แบบเดียวกัน ซึ่งสามารถเปิดไฟล์งานจาก AutoCAD (R14 ถึงรุ่นล่าสุด) โดยไม่จำเป็นต้องทำการแปลงไฟล์ใดๆทั้งสิ้น ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับข้อมูล • ระบบเมนูมีให้เลือกใช้ทั้งแบบ Classic Menu หรือแบบ RIBBON Menu ล่าสุด

 • ระบบการทำงานและการใช้คำสั่งต่างๆ ใกล้เคียงกัน โดยผู้ใช้งานหรื ช่างเขียนแบบไม่ต้องเรียนรู้ใหม่

 • รองรับระบบบล็อคเลเยอร์ external reference

 • รองรับการใช้ภาษา LISP

 • ทำงานร่วมกับไฟล์อื่นๆ
       - การนำเข้าและส่งออกไฟล์ DWG, DXF and SCR (script) files
       - การนำเข้าไฟล์ mnu (menu) และ dcl (dialog box) files
       - การส่งออกไฟล์ WMF, EMF (Enhanced Metafile) and SLD (slides)
       - การอ่านและมองเห็นไฟล์รูปภาพนามสกุล BMP, GIF, JPG, TIF, PCX ภายในไฟล์ DWG

 • มีสัญลักษณ์ด้านงานท่อรูปแบบ P & ID เขียนได้ทั้งเส้น Single line และ Double line

 • สามารถวาดได้หลายรูปแบบ เช่น มุมมอง Isometric พร้อมสัญลักษณ์ที่เป็นมุมมอง Isometric

 • มีเครื่องมือในการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นงาน ท่อน้ำ, ท่อลม รวมถึงไดอะแกรม และ งานติดตั้ง

 • สามารถเชื่อมต่อท่อ ได้อย่างง่ายดาย โดยจะเชื่อมท่อด้วยอุปกรณ์ เช่น สามทาง หรือ ข้อลด

 • สามารถแทรกสัญลักษณ์บนเส้นท่อได้ พร้อม Trim หรือ Extend เส้นให้ โดยอัตโนมัติ

 • สามารถรถอดปริมาณได้ง่ายดาย แค่เลือกครอบ พื้นที่ ที่ต้องการ ก็สามารถได้ปริมาณทั้งหมด

  สำหรับรูปแบบการทำงานแบบเครื่องเดียว (Stand Alone License)
       - ติดตั้งใช้งาน 1 license /เครื่อง
       - สามารถย้าย license เพื่อไปติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ
       - Activate License แบบออนไลน์