มุมมองเพิ่มเติม

GstarCAD Premium MEC Standalone

SKU: PRO3126

฿61,900
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

     GstarCAD เป็นซอฟต์แวร์เขียนแบบที่มีประสิทธิภาพใช้งานเทียบเท่าออโตแคด เป็น Licenseแบบถาวร GstarCAD จัดเก็บไฟล์เป็นนามสกุล .DWG แบบเดียวกัน ซึ่งสามารถเปิดไฟล์งานจาก AutoCAD (R14 ถึงรุ่นล่าสุด) โดยไม่จำเป็นต้องทำการแปลง ไฟล์ใดๆทั้งสิ้น ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับข้อมูล • ระบบเมนูมีให้เลือกใช้ทั้งแบบ Classic Menu หรือแบบ RIBBON Menu ล่าสุด

 • ระบบการทำงานและการใช้คำสั่งต่างๆ ใกล้เคียงกันโดยผู้ใช้งานหรือช่างเขียนแบบไม่ต้องเรียนรู้ใหม่

 • รองรับระบบบล็อคเลเยอร์ external reference

 • รองรับการใช้ภาษา LISP

 • ทำงานร่วมกับไฟล์อื่นๆ
       - การนำเข้าและส่งออกไฟล์ DWG, DXF and SCR (script) files
       - การนำเข้าไฟล์ mnu (menu) และ dcl (dialog box) files
       - การส่งออกไฟล์ WMF, EMF (Enhanced Metafile) and SLD  (slides)
       - การอ่านและมองเห็นไฟล์รูปภาพนามสกุล BMP, GIF, JPG, TIF, PCX ภายในไฟล์ DWG

 • มีสัญลักษณ์ตามมาตรฐาน เช่น Part, Screws, Washers, Nuts, Rivets, Pins และ อื่นๆ

 • มีเหล็กและอลูมิเนียมรูปพรรณ L-shapes, C-shapes, T-shapes, เหล็กกล่อง, เหล็กเส้น เป็นต้น

 • สามารถกำหนดเป็นมุมมองของสัญลักษณ์ ได้ เช่น Top view, Front view หรือ Side view

 • สัญลักษณ์ของงานทางด้าน Hydraulics และ Pneumatics เพื่อการวางระบบที่ง่ายและรวดเร็ว

 • มีสัญลักษณ์ทางด้านเครื่องกลพิกัดความเผื่อสัญลักษณ์แนวเชื่อมให้เลือกใช้งานได้ง่าย

  สำหรับรูปแบบการทำงานแบบเครื่องเดียว (Stand Alone License)
       - ติดตั้งใช้งาน 1 license /เครื่อง
       - สามารถย้าย license เพื่อไปติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ
       - Activate License แบบออนไลน์