มุมมองเพิ่มเติม

GstarCAD Standard Network

SKU: PRO3129

฿28,900
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

       GstarCAD เป็นซอฟต์แวร์เขียนแบบที่มีประสิทธิภาพใช้งานเทียบเท่าออโตแคด เป็น Licenseแบบถาวร GstarCAD จัดเก็บไฟล์เป็นนามสกุล .DWG แบบเดียวกัน ซึ่งสามารถเปิดไฟล์งานจาก AutoCAD (R14 ถึงรุ่นล่าสุด) โดยไม่จำเป็นต้องทำการแปลง ไฟล์ใดๆทั้งสิ้น ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับข้อมูล • ระบบเมนูมีให้เลือกใช้ทั้งแบบ Classic Menu หรือแบบ RIBBON Menu ล่าสุด

 • ระบบการทำงานและการใช้คำสั่งต่างๆ ใกล้เคียงกันโดยผู้ใช้งานหรือช่างเขียนแบบไม่ต้องเรียนรู้ใหม่

 • รองรับระบบบล็อคเลเยอร์ external reference

 • รองรับการใช้ภาษา LISP

 • ทำงานร่วมกับไฟล์อื่นๆ
       - การนำเข้าและส่งออกไฟล์ DWG, DXF and SCR (script) files
       - การนำเข้าไฟล์ mnu (menu) และ dcl (dialog box) files
       - การส่งออกไฟล์ WMF, EMF (Enhanced Metafile) and SLD  (slides)
       - การอ่านและมองเห็นไฟล์รูปภาพนามสกุล BMP, GIF, JPG, TIF, PCX ภายในไฟล์ DWG

  อีกทั้ง GstarCAD สามารถทำงานในรูปแบบระบบเครือข่าย (Network License)
       - สามารถหมุนเวียนเพื่อการใช้งานของโปรแกรม GstarCAD ได้
       - สามารถตรวจเช็คสถานะการใช้งานได้ว่ามีสมาชิกท่านใดใช้งานอยู่ 
       - สามารถแบ่งโควต้าหรือแบ่งสิทธิ์การเข้าใช้งานโปรแกรม GstarCAD ตามแผนกหรือส่วนงานได้
       - สามารถยืม (Borrow License) ไปใช้งานภายนอกบริษัทได้ สูงสุดถึง 180 วัน