มุมมองเพิ่มเติม

Microsoft Windows 10 Pro FPPIntl USB

SKU: PRO2018

฿7,766
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

Microsoft Windows 10 Pro เป็นซอฟต์แวร์ประเภทกล่อง หรือ Full Packaged Product (FPP) มีไว้สำหรับจำหน่ายแบบขายปลีก ใช้สำหรับผู้ถือครอง ที่มีจำนวนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ต่ำกว่า 5 เครื่อง ไม่เหมาะกับออฟฟิศขนาดกลาง หรือออฟฟิศขนาดใหญ่