มุมมองเพิ่มเติม

Microsoft Windows Server Essentials Win Svr Essentials 2016 64Bit English DVD

SKU: PRO2722

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

รายละเอียดโดยย่อ

Microsoft Windows Server Essentialsเป็นระบบปฏิบัติการ Windows Server ที่ออกแบบให้มี User ใช้งานได้ไม่เกิน 25 คน โดย Windows Server Essential ไม่จำเป็นต้องซื้อ สิทธิ์ Windows Server CAL สำหรับลูกข่าย ที่เข้าใช้งานเครื่อง Server ภายใน Network เดียวกัน รองรับการทำงาน 2 CPU แต่ไม่รองรับการใช้งานแบบ Virtualization