มุมมองเพิ่มเติม

Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM)

SKU: PRO3347

฿136,888
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

Oracle Primavera P6 เป็นโปรแกรมการจัดการบริหารโครงการครบวงจร
ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับถึงศักยภาพในหลากหลายธุรกิจและออกแบบมาให้ใช้งา
นง่ายและครอบคลุมทุกความต้องการของการบริหารโครงการเพื่อให้สามารถจัดการโครงการได้อย่างมีประสิท
ธิภาพไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ซับซ้อนขนาดไหนก็ตาม