มุมมองเพิ่มเติม

Renew SketchUp Pro Maintenance & Support Network that has expired less than 1 year

SKU: CERNSKn1

฿5,625
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

 เป็นการต่ออายุ Maintenance and support ที่หมดเกิน ปีแต่ไม่เกิน ปี หลังจากหมด Subscription สิทธิ์ที่ได้คือ การให้บริการสนับสนุนทางด้านเทคนิคโดยตรงจากทาง Trimble