มุมมองเพิ่มเติม

Renew SketchUp Pro Single Expired M&S that has expired less than one year

SKU: PRO3039

฿5,900
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

Renew SketchUp Pro Single Expired M&S that has expired less than one year เป็นการต่ออายุ Maintenance and support ที่หมดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี หลังจากหมด Subscription สิทธิ์ที่ได้คือ การให้บริการสนับสนุนทางด้านเทคนิคโดยตรงจากทาง Trimble เป็นเวลา 1 ปี และได้สิทธิ์ใช้เวอร์ชั่นอัพเกรดล่าสุด 1 ครั้ง