มุมมองเพิ่มเติม

SketchUp Pro 2019 Win/Mac Network with Maintenance & Support 1 year

SKU: CESKETn

฿58,750
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

SketchUp Pro 2019 WindowsMac Network license เป็นโปรแกรม 3มิติที่นิยมมาใช้เขียนแบบงานก่อสร้าง และงานสถาปัตย์ เพราะเครื่องมือใช้งานง่ายและ มีปลั๊กอินในการช่วยเขียนแบบอีกมากมายให้เลือกใช้ อีกทั้งยังสามารถนำเข้าส่งออกไฟล์งาน ไปยังโปรแกรมอื่นๆ ได้ จึงเป็นที่นิยมใช้ SketchUp Pro 2018 มีสำหรับ Windows / Mac รองรับระบบ 64 bit เท่านั้น License เป็น License แบบ Network License