มุมมองเพิ่มเติม

SolidPlant Premium 2019

SKU: PRO1492

฿690,000
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

SolidPlant คือ เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานอยู่บนซอฟต์แวร์ SolidWorks เหมาะสำหรับการเขียนงาน โครงสร้างเหล็ก, งานถัง, งานท่อ 3 มิติ ที่ทำงานแบบ Project base และ Specification driven ซึ่งจะทำให้สามารถเขียน งานท่อ 3 มิติที่เป็นแบบ Plant Piping Design ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบ กับการเขียน ด้วย SolidWorks เพียงอย่างเดียว หรือแม้แต่เทียบกับ ตัวซอฟต์แวร์ SolidWorks Routing เพราะซอฟต์แวร์ SolidWorks Routing ถูกออกแบบมาให้ใช้เขียนงานท่อ 3 มิติที่เป็นแบบ Skid Design ถึงแม้วิธีการเขียนท่อจะคล้ายๆ กัน แต่จะมีอยู่ 2 จุดหลักๆ ที่ซอฟต์แวร์เขียนงานท่อ 3 มิติที่เป็นแบบ Plant Piping Design มี แต่ซอฟต์แวร์ ที่เขียนงานท่อ 3 มิติที่เป็นแบบ Skid Design ไม่มี