มุมมองเพิ่มเติม

SOLIDWORKS Composer

SKU: PRO40

฿325,000
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

SOLIDWORKS Composer คือ
เครื่องมือที่ช่วยในการสร้าง เอกสาร ในรูปแบบภาพ
ไม่ว่าจะเป็นภาพ
2 มิติ 3 มิติ หรือภาพเคลื่อนไหวต่างๆ
สามารถที่จะนำไฟล์
3D CAD เช่น SOLIDWORKS, STEP, IGES และอื่นๆ
มาใช้สร้าง
Content ต่างๆ ที่ท่านต้องการ สามารถสร้างคู่มือ หรือ เอกสารต่างๆ
ควบคู่ไปกับการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ เก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์ได้หลากหลาย
เช่น
HTML, PDF, AVI BMP, JPEG, TIFF, EPS , SVG, CGM ,
Microsoft Office® นำเสนองานของคุณผ่าน iPad, iPhone