มุมมองเพิ่มเติม

SolidWorks PDM Professional (CAD Editor)

SKU: PRO2170

฿92,000
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

SOLIDWORKS PDM Professional ช่วยควบคุม บริหารจัดการข้อมูล และสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลขององค์กรได้ ไม่จำกัดว่าเป็นองค์กรขนาดเล็ก หรือ องค์กรขนาดใหญ่ ยกตัวอย่าง เช่น วิศวกรต้องการ แก้ไขงาน (Revisioning) ในระบบ PDM Professional จะต้อง Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสผ่านที่ได้รับจากผู้ควบคุมระบบ