มุมมองเพิ่มเติม

SOLIDWORKS Premium 2019

SKU: PRO2628

฿465,000
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

SOLIDWORKS
คือ ซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ 3 มิติ ที่ง่ายต่อการเรียนรู้
สามารถ ออกแบบชิ้นงานได้คลอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยวิศวกรลดระยะเวลาในการออกแบบ
และลดข้อผิดพลาดจากการสื่อสาร ระหว่างการออกแบบ
ครอบคลุมการทำงานด้านการออกแบบ
3 มิติ ในทุกด้าน
ทั้งด้านงานวิเคราะห์ชิ้นงาน
(Simulation)
ทดสอบคุณภาพ ชิ้นงาน(Validation) การเขียนแบบไฟฟ้า(ECAD/MCAD)
การเขียนท่อในโรงงาน (Wire and Pipe routing) 
และยังครอบคลุมถึงความสามารถที่มีใน Professional ด้วย