มุมมองเพิ่มเติม

SOLIDWORKS Simulation Premium 2019

SKU: PRO2638

฿692,000
หรือ

รายละเอียดโดยย่อ

     SOLIDWORKS Simulation คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชิ้นงาน เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยซอฟต์แวร์ 3D CAD เพื่อดูความแข็งแรง คุณภาพ การทำงานของผลิตภัณฑ์


     1.สามารถวิเคราะห์ชิ้นงานที่ซ้อนทับของวัสดุหลายชนิดได้ (Composite Material)


     2.สามารถวิเคราะห์ความเสียหายเนื่องจากการเคลื่อนที่หรือการสั่น (Dynamics)


     3.สามารถวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นงานพลาสติก, ยาง หรือโลหะที่มีการเสียรูปมากๆ  (Nonlinear)ได้


     4. สามารถประเมินอายุการใช้งานของชิ้นงานเนื่องจากการสั่นได้ (Fatigue)