นโยบายความเป็นส่วนตัว

8BAHT.COM คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของ8BAHT.COM จะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกๆ ท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทาง8BAHT.COM จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเราให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกมากขึ้นเท่านั้น
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ8BAHT.COM ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ การที่ท่านใช้บริการของ8BAHT.COM ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ในการที่ท่านจะรับทราบถึงรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ8BAHT.COM จะมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่8BAHT.COM เก็บรวบรวมไว้ 8BAHT.COM มีความประสงค์ให้เว็บไซต์ของ8BAHT.COM ฯ เป็นที่ชื่นชอบของท่านในการใช้บริการบนอินเตอร์เน็ต 8BAHT.COM จึงจัดหาข้อมูล การให้บริการ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ท่านสนใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 8BAHT.COM จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านเมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์ของ8BAHT.COM เพื่อเป็นสมาชิก ในระหว่างที่ท่านลงทะเบียนสมาชิกของ8BAHT.COM เช่น ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวของ8BAHT.COM 8BAHT.COM จะถามชื่อ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของถนน รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ทำให้8BAHT.COM สามารถแยกแยะความแตกต่างของท่านออกจากผู้ใช้บริการรายอื่นๆ และหากท่านให้ข้อมูลกับ8BAHT.COM มากเท่าใด 8BAHT.COM ก็สามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น นอกจากขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว 8BAHT.COM อาจจะถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติมในเวลาอื่น รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เมื่อท่านเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่น ที่สนับสนุนโดย 8BAHT.COM และ/หรือหุ้นส่วนอื่น เมื่อท่านได้ตกลงซื้อขายหรือเมื่อท่านใช้บริการอำนวยความสะดวกของ8BAHT.COM การที่8BAHT.COM ได้เพิ่มจำนวนและประเภทของบริการอย่างต่อเนื่อง ท่านย่อมสามารถเลือกที่จะใช้บริการต่างๆ ที่8BAHT.COM นำเสนอท่านได้อย่างเต็มที่หากท่านเลือกที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับ8BAHT.COM รวมทั้ง8BAHT.COMอาจมีการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ “ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้” โดยอาจเป็นข้อมูลทางเทคนิคหรือข้อมูลทางด้านประชากรเช่นอายุ สถานที่ เพศหรือความสนใจของคุณ ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้จะไม่ระบุตัวคุณเอง ได้แก่

  • Internet Protocol (IP) — ที่อยู่ IP ของคุณคือตัวเลขที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ทราบว่าจะส่งข้อมูลไปที่ใหน — เช่นหน้าเว็บที่คุณดู
  • Cookie (คุกกี้) — “คุกกี้” คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่อาจถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนไซต์ ตัวอย่างเช่นเมื่อมีคนเข้าชมหน้าเว็บไซต์ คุกกี้จะถูกเก็บไว้บนเครื่องของผู้ใช้ (หากผู้ใช้ยอมรับคุกกี้) หรือจะอ่านหากผู้ใช้มีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ก่อนหน้านี้ คุณอาจจะตั้งเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่เพื่อแจ้งให้คุณทราบหากคุณได้รับคุกกี้หรือคุณอาจเลือกที่จะบล็อกคุกกี้ด้วยเบราว์เซอร์ของคุณ แต่หากคุณดำเนินการดังกล่าว คุณอาจจะไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ร่วมสนุกโดยผู้ใช้อื่นกับเว็บไซต์ของเรา คุกกี้บางส่วนเราอาจใช้คุกกี้แบบแฟลชหรือคุกกี้ Adobe ซึ่งไม่เป็นอันตราย อาจมีข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลและขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้อาจจะไม่ถูกลบตามปกติเมื่อคุกกี้ของคุณถูกลบออก โปรดตรวจสอบเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อกำหนดตำแหน่งจัดเก็บประเภทของคุกกี้เหล่านี้และวิธีการลบออก
  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ – เราอาจรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนหรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณหรือวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เว้นแต่ข้อมูลนี้จะถูกเชื่อมโยงเข้ากับชื่อหรือที่อยู่ของคุณซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของ8BAHT.COM ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการของ8BAHT.COM ได้รับบริการที่ดีจากเครือข่ายเว็บไซต์ที่8BAHT.COM จัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อท่านลงทะเบียนข้อมูลในพื้นที่ใดๆ ของ8BAHT.COM บนอินเตอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดย8BAHT.COM แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ8BAHT.COM นี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ8BAHT.COM 8BAHT.COM จะไม่รับผิดใดๆ อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

3. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน โดยทั่วไป8BAHT.COM จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ 8BAHT.COM อาจจะให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดให้บริการที่ตรงกับความสนใจของท่านเท่านั้น ข้อมูลที่8BAHT.COM จัดให้นั้นจะไม่เป็นข้อมูลที่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถทราบว่าเป็นท่านหรือติดต่อกับท่านได้ ในกรณีจำเป็นที่ต้องมีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของ8BAHT.COM จะมีการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า ท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยได้ เมื่อ8BAHT.COM เชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจำเป็น เพื่อ :
(1) ปฏิบัติการให้เป็น ไปตามกฎหมาย
(2) บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของ8BAHT.COM หรือ
(3) คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ8BAHT.COM หรือของผู้ใช้บริการของ8BAHT.COM

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop