สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 097-060-8328 line คุยกับเรา

สมาชิกใหม่ กรอกโค้ด NEWMEMBER ลดทันที 388 บาท
product

AutoCAD 2D Workshop (Mechanical)

SKU : CEDETI-020
ราคาไม่รวม VAT

฿ 3,998.00

ผ่อนชำระ
จำนวน:
ขอราคา AutoCAD 2D Workshop (Mechanical)

COURSE OVERVIEW

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการใช้งานคำสั่งเบื้องต้นกับการทำงานจริงจากตัวอย่างประเภทงานเครื่องกล เพื่อให้ผู้เข้า อบรมเกิดความรู้ความเข้าใจการทำงานของโปรแกรมกับงานเขียนแบบจริงและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงาน ของผู้เข้าอบรมในระยะเวลาอันสั้น

ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม :  สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ : ใบ Certificate จาก Autrodesk (ต่างประเทศ) และ ใบ Certificate จากสถาบัน Deti ซึ่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการสอนจาก Autodesk Training Center

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คลิก!