coverProduct

ExtrAXION Professional Standalone

ExtrAXION Professional Standalone

SKU: CEExtrProS
ราคาไม่รวม VAT สินค้าพร้อมส่ง
฿49,900.00
ExtrAXION โปรแกรมช่วยในการประมาณราคาที่ใช้งานง่าย เป็นทางเลือกสำหรับมืออาชีพ ในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ต้องการความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับรายละเอียด เมื่อต้องการเตรียมข้อมูลโดยประมาณ ของค่าใช้จ่ายในโครงการ เหมาะสำหรับผู้รับเหมาทั่วไป, สถาปนิก, งานสำรวจ, งานประมาณราคา และเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการหาปริมาณงาน และการประมาณราคา

จำนวน

แบ่งปัน :
icon-heart เพิ่มเป็นรายการโปรด
icon-heart รายการโปรด

จัดส่งฟรีทั่วไทย
Limit User

ExtrAXION   มีความสามารถในการหาความยาวเส้น, พื้นที่ และการนับจำนวน โดยโปรแกรมสามารถรองรับไฟล์ CAD (dwg, dxf, dgn, etc.) แลไฟล์งานที่ส่งมาเป็นรูปภาพ ที่เกิดจากการแสกน (bmp, gif, jpg, etc.) นอกจากนั้นยังรองรับไฟล์นามสกุล PDF ด้วย ข้อมูลที่คำนวณได้จากโปรแกรมจะเชื่อมโยงกับ Work Breakdown Structure (WBS) แบบ Real Time ทำให้การหาปริมาณงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ เชื่อมโยงข้อมูลโดยอัตโนมัติ โดยข้อมูล WBS นี้สามารถนำเข้า และส่งออกไปเป็นไฟล์ MS-Excel ได้

ExtrAXION Features and Benefits

  • ง่ายต่อการเรียนรู้ และไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมเขียนแบบ CAD มาก่อน
  • เพิ่มประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาในการประมาณราคา
  • มีเครื่องมือ เช่น  Zoom – Snaps ช่วยเพิ่มความเร็ว และความถูกต้องในการทำงาน
  • สามาถกำหนดสีของพื้นที่ ในแต่ละห้องที่ได้มีการหาพื้นที่ไปแล้ว ซึ่งสีที่กำหนดจะไม่ซ้ำกัน และสามารถแก้ไขสีได้ ทำให้ง่ายต่อการมองเห็น และยังสามารถซ่อน พื้นที่ ที่ได้มีการทำสีไว้ทำให้ง่ายต่อการทำงาน
  • ข้อมูลในการวัดจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ในรูปแบบของ Project ดังนั้นทั้งไฟล์ CAD, ไฟล์รูปภาพที่เกิดจากการแสกน, WBS, Takeoff Quantities และ ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
  • สามารถทำงานบนไฟล์ CAD (dwg, dxf, dgn, etc) ไฟล์รูปภาพ (bmp, gif, jpg, etc) หรือไฟล์ PDF โดยไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมเขียนแบบ CAD เช่น AutoCAD
  • เก็บข้อมูลด้วย SQL Server ทำให้สามารถทำงาน และเข้าถึงข้อมูลในโครงการเดียวกัน ได้พร้อมกัน ทีละหลายๆคน
  • สามารถวัดค่าในมุมมองที่เป็น 3 มิติได้ และ สามารถเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบ 3 มิติ เพื่อหมุน, วัดความยาว และหาพื้นที่ ในมุมมองที่เป็น 3 มิติ  ช่วยให้การตรวจสอบ และ การหาค่าความสูงของผนังในแนวตั้ง ทำได้ง่ายขึ้น ทำได้กับไฟล์งานที่เป็น CAD, รูปภาพ และ PDF