สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 097-060-8328 line คุยกับเรา

สมาชิกใหม่ กรอกโค้ด NEWMEMBER ลดทันที 388 บาท
product

Revit for Architecture Basic

SKU : CEDETI-026
ราคาไม่รวม VAT

โปรแกรม REVIT หลักสูตร Architecture เบื้องต้น สำหรับผู้เรียนได้เข้าใจขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมเพื่อใช้ในการออกแบบอาคารในรูปแบบ 3D ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการสร้างโมเดลหรือแบบจำลอง 3 มิติ จนถึงการสร้างแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด และสรุปปริมาณเบื้องต้นได้ โดยเรียนรู้การใช้งานคำสั่งหลักๆ ที่จำเป็น ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการทำงาน การใช้งานคำสั่งต่างๆของโปรแกรม REVIT ซึ่งเป็นหลักสูตร 3 วัน

฿ 8,500.00

ผ่อนชำระ
จำนวน:
ขอราคา Revit for Architecture Basic

ระยะเวลาการอบรม : 3 วัน

เนื้อหาบทเรียน

วันที่ 1

บทนำ
- Story Sofware Design
- BIM คืออะไร
- การตั้งค่ารูปแบบของ Template
- การรู้จักหน้าต่างของโปรแกรม Revit
- การควบคุมการใช้เมาส์และมุมมอง

บทที่ 1 : กลุ่มคำสั่ง Architecture
- การสร้างและตั้งค่าเส้นระดับ Story Level
- การสร้างเส้นอ้างอิง ( Grid line )
- การสร้างและตั้งค่าคำสั่ง Column
- การสร้างและตั้งค่าคำสั่ง Wall
- เทคนิคการใช้คำสั่ง Filter
- การสร้างและตั้งค่าคำสั่ง Slab
- การใช้งานคำสั่ง Door และ Window
- การใช้ง านคำสั่ง View Range
- การตั้งค่าและการใช้งาน Stair
- การใช้งานคำสั่ง Section Box
- การสร้างและการตั้งค่าคำสั่ง Shaft
- การใช้งานและตั้งค่าของคำสั่ง Railling
- การใช้งานคำสั่ง Hide และ Unhide ในมุมมอง
- การสร้างและการตั้งค่าคำสั่ง Roof
- การใช้งานคำสั่งมุมมอง Elevation
- การใช้งานและตั้งค่าของคำสั่ง Visibility/Graphic Overrides

วันที่ 2

บทที่ 1 : กลุ่มคำสั่ง Architecture (ต่อ)
- การใช้งานและตั้งค่าของคำสั่ง Curtain Wall
- การดึงข้อมูล Family เบื้องต้นมาใช้งาน
- การใช้งานคำสั่ง ViewCube
- การใช้งานและตั้งค่าของคำสั่ง Wall : Sweep
- การใช้งานและตั้งค่าของคำสั่ง Wall : Reveal
- การใช้งานและตั้งค่าของคำสั่ง Roof : Fascia

บทที่ 2 : การสร้างและการจัดหมวดหมู่ Floor Plan
- การใช้งานและตั้งค่าของคำสั่ง Ceiling
- การเพิ่ม Ceiling Plan ของระดับพื้นชั้นบน
- การสร้างและการจัดหมวดหมู่ Floor Plan (Interior)

บทที่ 3 : กลุ่มคำสั่ง Insert
- การดึงข้อมูลไฟล์ Component มาใช้งาน
- การดึงข้อมูลไฟล์ AutoCAD มาใช้งาน
- การดึงข้อมูลไฟล์ PDF มาใช้งาน
- การดึงข้อมูลไฟล์ Revit มาใช้งานร่วมกัน

บทที่ 4 : การสร้างและตั้งค่าตาราง BOQ
- การสร้างและตั้งค่าตาราง BOQ

บทที่ 5 : การเพิ่มและแก้ไข Family และ Materials เบื้องต้น
- การแก้ไขไฟล์ Family เบื้องต้นมาใช้งาน
- การสร้างและแก้ไข Family ผนัง
- การสร้างและแก้ไข Family พิ้น
- การสร้างและแก้ไข Materails เบื้องต้น

วันที่ 3

บทที่ 6 : กลุ่มคำสั่ง Annotate
- การใช้งานคำสั่ง Section
- การใช้งานคำสั่ง Callout (Detail)
- การใช้งานกลุ่มคำสั่ง Annotate
- การใช้งานคำสั่งเส้นบอกขนาด Dimension
- การใช้งานคำสั่ง Legends เพื่อทำแบบขยาย

บทที่ 7 : กลุ่มคำสั่ง Structure เบื้องต้น
- การใช้งานคำสั่ง Column
- การใช้งานคำสั่ง Beam
- การใช้งานคำสั่ง Tag ร่วมกับคำสั่ง Structure : Column และ Beam

บทที่ 8 : การนำเสนอ
- การสร้างกล้องมุมมอง Perspective จากคำสั่ง Camera
- การแก้ไขกล้องมุมมอง Camera
- การสร้างภาพเสมือนจริง Rendering

บทที่ 9 : การสร้างเอกสาร
- การสร้างกรอบเอกสาร มาใช้ในเอกสาร
- การแบบงานที่สร้างมาลงในเอกสารแบบ
- การปรับแต่งเอกสารแบบ และมุมองที่ให้งาน
- การทำเอกสาร Plot to PDF