สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 097-060-8328 line คุยกับเรา

สมาชิกใหม่ กรอกโค้ด NEWMEMBER ลดทันที 388 บาท
product

Revit Architecture Basic

SKU : A09
ราคาไม่รวม VAT

โปรแกรม REVIT หลักสูตร Architecture เบื้องต้น สำหรับผู้เรียนได้เข้าใจขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมเพื่อใช้ในการออกแบบอาคารในรูปแบบ 3D ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการสร้างโมเดลหรือแบบจำลอง 3 มิติ จนถึงการสร้างแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด และสรุปปริมาณเบื้องต้นได้ โดยเรียนรู้การใช้งานคำสั่งหลักๆ ที่จำเป็น ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการทำงาน การใช้งานคำสั่งต่างๆของโปรแกรม REVIT ซึ่งเป็นหลักสูตร 3 วัน

฿ 8,500.00

ผ่อนชำระ
จำนวน:

ระยะเวลาการอบรม : 3 วัน

เนื้อหาบทเรียน

วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3

บทนำ
– Story Sofware Design
– BIM คืออะไร
– การตั้งค่ารูปแบบของ Template
– การรู้จักหน้าต่างของโปรแกรม Revit
– การควบคุมการใช้เมาส์และมุมมอง


บทที่ 1 : กลุ่มคำสั่ง Architecture
– การสร้างและตั้งค่าเส้นระดับ Story Level
– การสร้างเส้นอ้างอิง ( Grid line )
– การสร้างและตั้งค่าคำสั่ง Column
– การสร้างและตั้งค่าคำสั่ง Wall
– เทคนิคการใช้คำสั่ง Filter
– การสร้างและตั้งค่าคำสั่ง Slab
– การใช้งานคำสั่ง Door และ Window
– การใช้ง านคำสั่ง View Range
– การตั้งค่าและการใช้งาน Stair
– การใช้งานคำสั่ง Section Box
– การสร้างและการตั้งค่าคำสั่ง Shaft
– การใช้งานและตั้งค่าของคำสั่ง Railling
– การใช้งานคำสั่ง Hide และ Unhide ในมุมมอง
– การสร้างและการตั้งค่าคำสั่ง Roof
– การใช้งานคำสั่งมุมมอง Elevation
– การใช้งานและตั้งค่าของคำสั่ง Visibility/Graphic Overrides

บทที่ 1 : กลุ่มคำสั่ง Architecture (ต่อ)
– การใช้งานและตั้งค่าของคำสั่ง Curtain Wall
– การดึงข้อมูล Family เบื้องต้นมาใช้งาน
– การใช้งานคำสั่ง ViewCube
– การใช้งานและตั้งค่าของคำสั่ง Wall : Sweep
– การใช้งานและตั้งค่าของคำสั่ง Wall : Reveal
– การใช้งานและตั้งค่าของคำสั่ง Roof : Fascia


บทที่ 2 : การสร้างและการจัดหมวดหมู่ Floor Plan
– การใช้งานและตั้งค่าของคำสั่ง Ceiling
– การเพิ่ม Ceiling Plan ของระดับพื้นชั้นบน
– การสร้างและการจัดหมวดหมู่ Floor Plan (Interior)


บทที่ 3 : กลุ่มคำสั่ง Insert
– การดึงข้อมูลไฟล์ Component มาใช้งาน
– การดึงข้อมูลไฟล์ AutoCAD มาใช้งาน
– การดึงข้อมูลไฟล์ PDF มาใช้งาน
– การดึงข้อมูลไฟล์ Revit มาใช้งานร่วมกัน


บทที่ 4 : การสร้างและตั้งค่าตาราง BOQ
– การสร้างและตั้งค่าตาราง BOQ


บทที่ 5 : การเพิ่มและแก้ไข Family และ Materials เบื้องต้น
– การแก้ไขไฟล์ Family เบื้องต้นมาใช้งาน
– การสร้างและแก้ไข Family ผนัง
– การสร้างและแก้ไข Family พิ้น
– การสร้างและแก้ไข Materails เบื้องต้น

บทที่ 6 : กลุ่มคำสั่ง Annotate
– การใช้งานคำสั่ง Section
– การใช้งานคำสั่ง Callout (Detail)
– การใช้งานกลุ่มคำสั่ง Annotate
– การใช้งานคำสั่งเส้นบอกขนาด Dimension
– การใช้งานคำสั่ง Legends เพื่อทำแบบขยาย


บทที่ 7 : กลุ่มคำสั่ง Structure เบื้องต้น
– การใช้งานคำสั่ง Column
– การใช้งานคำสั่ง Beam
– การใช้งานคำสั่ง Tag ร่วมกับคำสั่ง Structure : Column และ Beam


บทที่ 8 : การนำเสนอ
– การสร้างกล้องมุมมอง Perspective จากคำสั่ง Camera
– การแก้ไขกล้องมุมมอง Camera
– การสร้างภาพเสมือนจริง Rendering


บทที่ 9 : การสร้างเอกสาร
– การสร้างกรอบเอกสาร มาใช้ในเอกสาร
– การแบบงานที่สร้างมาลงในเอกสารแบบ
– การปรับแต่งเอกสารแบบ และมุมองที่ให้งาน
– การทำเอกสาร Plot to PDF