สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 097-060-8328 line คุยกับเรา

สมาชิกใหม่ กรอกโค้ด NEWMEMBER ลดทันที 388 บาท

Solibri Office (Annual Subscription)

Solibri SKU : CESLOIS
ราคาไม่รวม VAT

Solibri Office ช่วย ควบคุมคุณภาพโปรเจค BIM
        โครงการก่อสร้างใหม่ ในปัจจุบัน หันมาใช้กระบวนการ BIM เป็นเครื่องมือในการ ออกแบบ และ จัดการกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งผู้ใช้ BIM ไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก วิศวกร หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลอันเดียวกัน เพื่อ ตรวจสอบการออกแบบ, การถอดปริมาณ, การวางแผนลำดับการก่อสร้าง และ อื่น ๆ

฿ 89,000

ผ่อนชำระ
จำนวน:
ขอราคา Solibri Office (Annual Subscription)
จัดส่ง License ทางอีเมล ภายใน 3-7 วัน
จัดส่ง License ทางอีเมล ภายใน 3-7 วัน
Subscription
Subscription สิทธิ์ใช้งานแบบเช่าใช้รายปี

Solibri Office เป็นเครื่องมือสำหรับ ผู้ใช้ BIM เพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ของโมเดลที่ออกแบบโดย สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรงานระบบ
โดยตรวจสอบได้ด้วยวิธีต่าง ๆ ได้แก่

1. ตรวจสอบข้อขัดแย้งของโมเดล (Clash detection)
       ด้วยการนำโมเดล งานสถาปัตย์ งานโครงสร้างและ งานระบบ มารวมกันในพิกัดอ้างอิงเดียวกัน แล้วใช้คำสั่ง Clash detection เพื่อหา ข้อขัดแย้ง หรือ ขจัดที่เกิดการซ้อนทับกันของโมเดลต่างระบบ เช่น ท่อแอร์ อาจจะซ้อนเข้าไปในคาน หรือ เสา ซึ่งทำให้แบบไม่ถูกต้อง และ มีผลต่อการก่อสร้าง

        Solibri Office จะแสดงรายการ ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น พร้อมรูปภาพ ในส่วนนั้น ซึ่งเป็นประเด็นปัญหา (Issue) เพื่อหารือในการแก้ไขปัญหา และ ส่งกลับให้ผู้ออกแบบ แก้ไขต่อไป การแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้ จะช่วยให้ การค้นหาปัญหาจากการออกแบบ ในโครงการใหญ่ ๆ ทำได้ ง่าย และ รวดเร็ว และ มั่นใจว่า แบบที่ได้ จะมีความสมบูรณ์มากที่สุด

2. การตรวจสอบโมเดลด้วย เงื่อนไข หรือ กฎในการออกแบบ
        Solibri Office มีฟังก์ชันให้ผู้ใช้งาน สามารถ ตรวจสอบ โมเดล ด้วย ชุดเงื่อนไข หรือ กฎในการออกแบบ (Ruleset) เพื่อให้อาคารที่ออกแบบ มีคุณสมบัติ ตรงตาม กฎเกณฑ์ ที่ผู้ออกแบบต้องการ เช่น การออกแบบอาคารสถานพยาบาล จะมีกฎ หรือ เงื่อนไขในการออกแบบ ต่างจาก อาคารประเภทอื่น ซึ่งมีประโยชน์ใช้สอยที่ต่างกันออกไป เช่น ประตูห้องน้ำผู้พิการ ต้องเป็น ประตูเลื่อนกว้าง ตามข้อกำหนด, ความกว้างทางเดิน สำหรับรถเข็นผู้ป่วย และ อื่น ๆ
        Solibri Office ได้สร้าง ชุดเงื่อนไขพื้นฐาน ส่วนหนึ่ง พร้อมให้ ผู้ออกแบบ ได้เลือกใช้ เพื่อตรวจสอบ โดย ผู้ออกแบบ สามารถสร้างเงื่อนไข เพิ่มเติมเข้าไป เพื่อบันทึกไว้ใช้ในโอกาสต่อไปได้ การตรวจสอบแบบนี้ จะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์แบบ ในด้านประโยชน์ใช้สอยของอาคาร ได้ถูกต้องที่สุด

นอกจากนี้ Solibri Office ยังข่วยถอดปริมาณ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาคาร เพื่อตรวจสอบได้ด้วย ความรวดเร็ว รวมถึง ยังเป็นเครื่องมือช่วย สื่อสาร แบบ 3 มิติ ในการทำงาน การก่อสร้าง ในส่วนต่าง ๆ ของโครงการ ได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ ของ โปรแกรม Solibri Office
1. ช่วยลดเวลา ในการหาข้อผิดพลาด ลดเวลาในการถอดปริมาณ
2. ช่วยลดปัญหาในการทำงาน  การเข้าใจแบบ ไม่ตรงกัน
3. ช่วยลดค่าใช้จ่าย ที่เกิดหน้างาน การทุบรื้อ แก้ไข จากการก่อสร้าง ตามแบบที่ผิด

“We have saved more than 400,000 euros in our project, by finding issues that we wouldn’t have recognized before.”
Michael Orsted
Head of Department technical Knowledge
Copenhagen Airport

“Solibri Office has quickly become an integral part of our QA system for both model validation and COBie exports; within just weeks of completing the training we had successfully handed over six new-build projects for the Department for Education, which would not have been possible without Solibri”
Tim Cox
BIM Manager
Elliott UK

 
Solibri
Anywhere

Solibri
Site

Solibri
Office
Viewing models (IFC & SMC)
Viewing, commenting and editing issues
Exchanging issues with BCF Live Connector
Using markups & dimensions
Using classifications
Viewing Solibri Score
Combining multiple IFCs  
Creating BCF Live issues  
Creating classifications  
Taking off quantities & more  
Customizing Solibri via Solibri Developer Platform  
CDE Integrations  
Checking models    
Customizing rules    
Using autorun    
Updating Solibri Score