product

SolidWorks Flow Simulation

SKU : CEDETI-013
ราคาไม่รวม VAT

฿ 9,498.00

ผ่อนชำระ
จำนวน:

การวิเคราะห์การไหลของของไหลด้วยคอมพิวเตอร์ (SolidWorks Flow Simulation)

หลักสูตรสำหรับ : วิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม SolidWorks

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คลิก!