ExtrAXION Professional Network


ExtrAXION โปรแกรมช่วยในการประมาณราคาที่ใช้งานง่าย เป็นทางเลือกสำหรับมืออาชีพ ในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ต้องการความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับรายละเอียด เมื่อต้องการเตรียมข้อมูลโดยประมาณ ของค่าใช้จ่ายในโครงการ เหมาะสำหรับผู้รับเหมาทั่วไป, สถาปนิก, งานสำรวจ, งานประมาณราคา  และเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการหาปริมาณงาน และการประมาณราคา

฿59,900.00

ExtrAXION มีความสามารถในการหาความยาวเส้น, พื้นที่ และการนับจำนวน โดยโปรแกรมสามารถรองรับไฟล์ CAD (dwg, dxf, dgn, etc.) แลไฟล์งานที่ส่งมาเป็นรูปภาพ ที่เกิดจากการแสกน (bmp, gif, jpg, etc.) นอกจากนั้นยังรองรับไฟล์นามสกุล PDF ด้วย ข้อมูลที่คำนวณได้จากโปรแกรมจะเชื่อมโยงกับ Work Breakdown Structure (WBS) แบบ Real Time ทำให้การหาปริมาณงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ เชื่อมโยงข้อมูลโดยอัตโนมัติ โดยข้อมูล WBS นี้สามารถนำเข้า และส่งออกไปเป็นไฟล์ MS-Excel ได้

รหัสสินค้า: CEExtrProN หมวดหมู่:

สินค้าที่เกี่ยวข้อง