V-Ray Upgrade from v3 to vNext for SketchUp


V-Ray Upgrade from v2.0 to v3 for SketchUp

เป็นการซื้อ Subscription เพื่อการอัพเกรดข้ามเวอร์ชั่นซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ใช้เวอร์ชั่นเก่า ได้มีสิทธิ์อัพเกรดโปรแกรม V-Ray ในราคาที่ถูกกว่าซื้อใหม่ โดยจะได้รับสิทธิ์ใช้โปรแกรม V-Ray ในเวอร์ชั่นปัจจุบัน และ ได้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคเป็นเวลา 1 ปี

฿12,958.00

ประโยชน์ที่ได้รับ (ถ้าซื้อกับเรา)

1. Certificate ระบุ S/N ที่สั่งซื้อ

2. Free Subscription 1 ปี

3. บริการหลังการขายผ่าน สายด่วน และ Remote desktop

รหัสสินค้า: CEVRSKu หมวดหมู่:

สินค้าที่เกี่ยวข้อง