นโยบายทางธุรกิจ

 

การสั่งซื้อสินค้า

 • เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ท่านจะต้องทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ หากท่านต้องการปรับเปลี่ยนแก้ไขรายการสั่งซื้อใดๆ โปรดทำก่อนตกลงยืนยันคำสั่งซื้อ
 • รูปภาพสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า
 • หากมีข้อผิดพลาดในการส่งคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อ info@8baht.com ทันที

การชำระเงิน

 • เพื่อความสะดวกในการชำระเงินของลูกค้า เรามีบริการการชำระเงินหลายช่องทางทั้ง บัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, PromptPay, และโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ราคาสินค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่จะมีราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วในส่วนของขั้นตอนการชำระเงิน โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงินสกุลบาท (ไทย)
 • ในกรณีที่ท่านถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตของท่าน ท่านจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรหรือธนาคารนั้นๆ อย่างสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมาย
 • ท่านต้องแน่ใจว่า ข้อมูลที่ท่านให้กับเราเมื่อสั่งซื้อสินค้าล้วนเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ และบัตรเครดิต/เดบิต หรือบัญชีธนาคารที่ท่านใช้ในการชำระเงินล้วนเป็นทรัพย์สินของท่าน และมีวงเงินเพียงพอในการชำระเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านยื่นคำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว

นโยบายการคืนสินค้า

การส่งมอบสินค้า

 • สินค้าประเภทฮาร์ดแวร์จะมีเจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า
 • สินค้าประเภทซอฟแวร์จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านทางโทรศัพท์ หรือติดต่อทางช่องทางอื่นๆที่ท่านสะดวก
 • เมื่อสินค้าถูกส่งมอบถึงท่านแล้ว อาจให้ท่านลงนามรับรองการส่งสินค้า ท่านตกลงว่าจะตรวจสอบความเสียหายจากการขนส่งด้วยตา ก่อนที่จะลงนามเพื่อรับสินค้า และท่านต้องเก็บใบเสร็จที่ออกโดยทางบริษัทไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิงกับบริษัทต่อไป
 • ทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ท่าน เมื่อท่านชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น

การรับประกันสินค้า

การยกเลิก

 • เราอาจจะยกเลิกการสั่งซื้อของท่าน หากไม่มีสินค้าอันเนื่องมาจากสาเหตุใดๆ โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบและคืนเงินที่ท่านได้ชำระไว้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา (เหตุสุดวิสัย)

 • เราจะไม่รับผิดชอบต่อการฝ่าฝืน, การขัดขวาง, หรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากการควบคุมของเรา