สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 097-060-8328 line คุยกับเรา

สมาชิกใหม่ กรอกโค้ด NEWMEMBER ลดทันที 388 บาท
product

AutoCAD 2D Basic

SKU : CEDETI-018
ราคาไม่รวม VAT

เป็นหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม SketchUp Pro ขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ซึ่งสามารถทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว หลักสูตรนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ศึกษาการใช้คำสั่งพื้นฐานเพื่อสร้างชิ้นงาน 3 มิติ วิธีการปรับแก้ชิ้นงาน รวมถึงการนำชิ้นงาน 3 มิติ มาสร้างแบบงาน 2 มิติและกำหนดขนาด รวมถึงการตั้งค่าหน้ากระดาษเพื่อพิมพ์งาน เป็นพื้นฐานการใช้งานในระดับต่อไป

฿ 3,998.00

ผ่อนชำระ
จำนวน:
ขอราคา AutoCAD 2D Basic

ระยะเวลาการอบรม : 2 วัน

เนื้อหาบทเรียน

วันที่ 1

วันที่ 2

บทที่ 1 : บทนำและสิ่งที่เกี่ยวกับ AutoCAD

– ประวัติ และจุดเริ่มต้นของการเขียนแบบ
– AutoCAD คืออะไร
– การใช้เมาส์ในโปรแกรม AutoCAD
– สภาพแวดล้อมของการทำงาน AutoCAD


บทที่ 2 : การวาดภาพพื้นฐาน

– การเริ่มใช้งานโปรแกรม และการกำหนดขอบเขตในการวาด
– การใช้คำสั่ง Line และ Polyline
– การใช้คำสั่ง Rectangle Polygon Arc และ Circle
– การใช้คำสั่ง Point
– การใช้คำสั่ง Hatch ,Gradient


บทที่ 3 : การใช้คำสั่งในกลุ่มการแก้ไขวัตถุ

– การลบวัตถุ
– การคัดลอกวัตถุ
– การเคลื่อนย้ายวัตถุ
– การหมุนวัตถุ
– การตัดและการต่อวัตถุ
– การสร้างเส้นขนาน
– การสร้างมุมด้วยคำสั่ง Fillet
– การสร้างมุมด้วยคำสั่ง Chamfer
– การแยกวัตถุด้วยคำสั่ง Explode
– การคัดสำเนาด้วยคำสั่ง Array

บทที่ 4 : การส้รางระบบการจัดการในการวาด และการสร้างบล็อก

– การจัดระบบการวาดและการใช้คำสั่ง Layers
– การเปลี่ยนคุณสมบัติของวัตถุ
– การรวมคุณสมบัติของวัตถุ
– การใช้ Properties Palette
– การเปลี่ยนประเภทของเส้น
– การสร้างและการใช้บล็อก
– การทำงานของ DesignCenter


บทที่ 5 : การควบคุมการแสดงผล และการทำงานของ Layouts

– การโชว์/ซ่อน วัตถุ และการยกเลิกคำสั่งแยกวัตถุ
– การควบคุมการแสดงผล
– การทำงานของ Layouts
– การใช้ Viewports และ การสร้าง Viewports ด้วยวัตถุที่กำหนด


บทที่ 6 : การสร้างคำอธิบายในการวาด Drawing

– การสร้าง Text Styles
– การเขียนตัวอักษรด้วยคำสั่ง Multiline Text
– การเขียนตัวอักษรด้วยคำสั่ง Single Line Text
– การแก้ไขตัวอักษร
– การพิมสัญลักษณ์ใน AutoCAD


บทที่ 7 : เส้นบอกขนาด

– การสร้างเส้นบอกขนาด Dimension Styles
– การใช้เส้นบอกขนาดแต่ละประเภท
– การแก้ไขเส้นบอกขนาด