,

AutoCAD 2D Basic


เป็นหลักสูตรการอบรมการใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน เพื่อใช้ในการออกแบบชิ้นงานทางเครื่องกล และเขียนแบบโครงสร้างทางสถาปัต โดยเนื้อหาหลักสูตรนี้แนะนำการใช้งานเบื้องต้นตั้งแต่เริ่มต้นใช้คำสั่งพื้นฐาน การตั้งค่าเบื้องต้น เทคนิคการเริ่มเขียนแบบ เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม AutoCAD ในระดับต่อๆไป

฿3,998.00

ระยะเวลาการอบรม : 2 วัน

เนื้อหาบทเรียน

วันที่ 1

บทที่ 1 : บทนำและสิ่งที่เกี่ยวกับ AutoCAD

– ประวัติ และจุดเริ่มต้นของการเขียนแบบ
– AutoCAD คืออะไร
– การใช้เมาส์ในโปรแกรม AutoCAD
– สภาพแวดล้อมของการทำงาน AutoCAD

บทที่ 2 : การวาดภาพพื้นฐาน

– การเริ่มใช้งานโปรแกรม และการกำหนดขอบเขตในการวาด
– การใช้คำสั่ง Line และ Polyline
– การใช้คำสั่ง Rectangle Polygon Arc และ Circle
– การใช้คำสั่ง Point
– การใช้คำสั่ง Hatch ,Gradient

บทที่ 3 : การใช้คำสั่งในกลุ่มการแก้ไขวัตถุ

– การลบวัตถุ
– การคัดลอกวัตถุ
– การเคลื่อนย้ายวัตถุ
– การหมุนวัตถุ
– การตัดและการต่อวัตถุ
– การสร้างเส้นขนาน
– การสร้างมุมด้วยคำสั่ง Fillet
– การสร้างมุมด้วยคำสั่ง Chamfer
– การแยกวัตถุด้วยคำสั่ง Explode
– การคัดสำเนาด้วยคำสั่ง Array

วันที่ 2

บทที่ 4 : การส้รางระบบการจัดการในการวาด และการสร้างบล็อก

– การจัดระบบการวาดและการใช้คำสั่ง Layers
– การเปลี่ยนคุณสมบัติของวัตถุ
– การรวมคุณสมบัติของวัตถุ
– การใช้ Properties Palette
– การเปลี่ยนประเภทของเส้น
– การสร้างและการใช้บล็อก
– การทำงานของ DesignCenter

บทที่ 5 : การควบคุมการแสดงผล และการทำงานของ Layouts

– การโชว์/ซ่อน วัตถุ และการยกเลิกคำสั่งแยกวัตถุ
– การควบคุมการแสดงผล
– การทำงานของ Layouts
– การใช้ Viewports และ การสร้าง Viewports ด้วยวัตถุที่กำหนด

บทที่ 6 : การสร้างคำอธิบายในการวาด Drawing

– การสร้าง Text Styles
– การเขียนตัวอักษรด้วยคำสั่ง Multiline Text
– การเขียนตัวอักษรด้วยคำสั่ง Single Line Text
– การแก้ไขตัวอักษร
– การพิมสัญลักษณ์ใน AutoCAD

บทที่ 7 : เส้นบอกขนาด

– การสร้างเส้นบอกขนาด Dimension Styles
– การใช้เส้นบอกขนาดแต่ละประเภท
– การแก้ไขเส้นบอกขนาด

รหัสสินค้า: CEDETI-018 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , , , ,

คุณอาจจะชื่นชอบ…

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop